در نشست دبير شورايعالى مناطق آزاد با رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید شد:

توسعه سرمايه گذارى بخش خصوصی در مناطق آزاد

مشاور رییس جمهور و دبير شورايعالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در دیدار با رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملى براى تامين مالى پروژه هاى سرمايه گذارى بحث و گفت و گو کردند.

به گزارش فرینا، حميدرضا مومنى با حضور در ساختمان صندوق توسعه ملی با مرتضی شهیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی دیدار و گفت و گو‪ ‬کرد.

بررسی راه های توسعه همكاري ها براى تسريع و تسهيل شرايط استفاده بخش خصوصى فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منابع و تسهيلات صندوق توسعه ملى از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.

حمایت از توسعه شركت ها و محصولات دانش بنيان در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی نیز از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو