رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزادقشم:

9.5 هزار مترمربع اراضی خالصه دولتی در یک شهر و دو روستای قشم رفع تصرف شد

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: شش قطعه از اراضی خالصه دولتی واقع در شهر سوزا و روستاهای سلخ و تورگان قشم مجموعا به مساحت 9هزار و 540 مترمربع رفع تصرف شد.

به گزارش فرینا به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، مصطفی مازندرانی ارزش تقریبی این شش قطعه اراضی رفع تصرف شده را جمعا 26میلیارد و 606 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: رفع تصرف این اراضی دراجرای حکم قضایی و وفق دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم انجام شد.
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم با تشریح جزئیات این اقدامات گفت: یک قطعه از این اراضی رفع تصرف شده واقع در شهر سوزا به مساحت یک هزار و 60 مترمربع به ارزش تقریبی سه میلیارد و 816 میلیون ریال است که عملیات رفع تصرف و تخریب کامل پی سنگی این زمین پس از انجام استعلامات مورد نیاز، وفق دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و با همکاری مامورین فرماندهی انتظامی بخش شهاب بدون هیچگونه تلفات و خسارات جانی و مالی از سوی ماموران این یگان صورت گرفت.
رفع تصرف در سلخ
وی سه قطعه دیگر از این اراضی رفع تصرف شده را واقع درخارج از محدوده طرح هادی روستای سلخ جمعا به مساحت هشت هزار و 160 متر مربع و ارزش تقریبی 16 میلیارد و 390 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این قطعات زمین نیز در اجرای حکم قضایی و با حضور نمایندگان دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم، مدیریت حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم و با همکاری مامورین پاسگاه مرزی دریایی سلخ از سوی ماموران این یگان بدون حادثه یا مشکلی رفع تصرف شد. 
به گفته مازندرانی در این عملیات رفع تصرف یک قطعه زمین به مساحت 2110 متر مربع به ارزش تقریبی چهار میلیارد و 290 میلیون ریال همراه با تخریب کامل مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق صورت گرفت و رفع تصرف دو قطعه زمین دیگرهم جمعا به مساحت شش هزار و 50 متر مربع به ارزش تقریبی 12 میلیارد و 100 میلیون ریال با تخریب پی سنگی و دیوار چینی انجام شد. 
رفع تصرف در تورگان
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم درباره رفع تصرف دو قطعه دیگرهم گفت: در اجرای حکم قضایی تعداد 2 قطعه از اراضی خالصه دولتی واقع در روستای تورگان با حضور نمایندگان دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم، مدیریت حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم و با همکاری مامورین پلیس امداد نیروی انتظامی و کلانتری 11 جانبازان شهر قشم، رفع تصرف، تخریب کامل مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق انجام شد.
وی مساحت یکی از این قطعات زمین را 90 متر مربع به ارزش تقریبی یک میلیارد و 800 میلیون ریال و دیگری را 230 متر مربع به ارزش تقریبی چهار میلیارد و 600 میلیون ریال و مساحت مجموع این دو قطعه را 320 متر مربع به ارزش تقریبی شش میلیارد و 400 میلیون ریال اعلام کرد.
همچنین به گفته وی این یگان نسبت به اجرای احکام قضایی مبنی بر قلع و قمع دو سازه احداثی غیرمجاز در روستاهای طولا و شیب دراز(اسکله کندالو) مجموعا به مساحت 192.5 مترمربع اقدام کرد.
مازندرانی درباره جزئیات یکی از این احکام گفت: اجرای حکم مبنی بر قلع و قمع سازه احداثی غیرمجاز به مساحت 111.5 متر مربع در اراضی دارای کاربری زراعی واقع در روستای طولا با حضور نمایندگان دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم، مدیریت حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم و با همکاری مامورین پلیس امداد نیروی انتظامی شهرستان قشم، بدون هیچگونه مشکلی انجام شده است.
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از قلع و قمع یک سازه احداثی غیر مجاز دیگر در اراضی خالصه دولتی واقع در روستای شیب دراز (اسکله کندالو) به مساحت 81 متر مربع  از سوی این یگان خبر داد.
مصطفی مازندرانی ارزش تقریبی این سازه را دو میلیارد و 430 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: قلع و قمع این سازه  در اجرای حکم قضایی و با حضور نمایندگان دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم، مدیریت حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم و با همکاری مامورین پاسگاه مرزی دریایی شیب دراز بدون حادثه یا مشکلی انجام شد.
مازندرانی با تاکید بر تداوم این این گونه اقدامات برای احقاق حقوق مردم جزیره از حمایت های قانونی رضا صفایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و همچنین از فرماندهان نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی این شهرستان و سایرمسئولینی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

خبرنگار منطقه آزاد قشم امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو