مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام: نقش آفرینی زنان در مسیر توسعه صنعت کشور

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به حضور حدود 600 نفر از بانوان در بخش تولید این منطقه عنوان کرد: حضور و مشارکت آنها در مسیر توسعه صنعت کشور همواره راهگشا بوده و تلاش ما نیز بر این است تا از این ظرفیت برای رشد تولید و بهبود خدمات هر چه بیشتر در این بخش بهره گرفت.

به گزارش فرینا، نادر ثناگومطلق افزود: نتیجه حضور فعال این بانوان در بخش تولید موجب شده تا شرکت های صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه عملکرد رو به جلویی در بسیاری از بخش ها داشته باشند.
ثناگومطلق با اشاره به فعال بودن حدود 22نفر از بانوان در پست های مدیریتی این شرکت ها در منطقه ویژه اقتصادی پیام خاطر نشان کرد:  در این بین شاهد هستیم که برخی از شرکت های مستقر علاوه بر استفاده از ظرفیت بانوان در بخش های مدیریتی از توان افرادی مانند  بانوان سرپرست خانوار نیز  برای فعالیت های خود بهره گرفته که این مهم  از یک سو موجب اشتغال این افراد و از سوی دیگر بهبود روند خدمات رسانی و تولید این شرکت ها شده است.
وی ادامه داد: در واقع  بخش زيادي از فرصت هاي شغلي ايجاد شده توسط اين شركت ها مربوط به بانوان بوده كه توانسته اند عامل موثري در جهت ايجاد رونق توليد در منطقه باشند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: بانوان فعال در اين منطقه به خصوص طي سال هاي اخير توانسته اند در پيشبرد اهداف پيام نقش موثري داشته باشند كه قابل ستايش است.
ثناگومطلق با بیان اینکه زنجیره تولید با مشارکت هر چه بیشتر بانوان توسعه و رونق می یابد گفت: زنان این توانایی را نشان داده اند که در حوزه های مختلف از جمله صنعت نقش مدیریت و راهبردی داشته باشند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو