خط تغذیه گاز فاز چهار منطقه ویژه اقتصادی پیام عملیاتی شد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به اولویت قرار گرفتن توسعه زیر ساخت ها در فاز چهار این منطقه عنوان کرد به همین منظور انجام خط تغذیه گاز این فاز در نواحی 2 و 7  از مجموعه نواحی هفتگانه فاز 4 عملیاتی شد.

به گزارش فرینا، نادر ثناگو مطلق افزود: پس از اجرایی شدن نواحی 2 و 7 از فاز چهارم به عنوان بزرگ ترین فاز اقتصادی در این منطقه، در بحث گازرسانی پس از طراحی و اخذ تائیدیه از شرکت گاز، مجوز برداشت 50 هزار متر مکعب بر ساعت از خط اصلی گرفته شد.

ثناگو مطلق اضافه کرد: بر این اساس و پس از گرفتن تائیدیه، فرآیند مناقصه برای انتخاب پیمانکار نیز انجام که با انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات گاز رسانی به فاز چهارم با اولویت  نواحی 2 و 7، هم اکنون عملیات خط تغذیه این ناحیه ها آغاز و در حال اجرا است.

وی اعتبار اجرای این طرح را 60 میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: هدف عمده اجرای این عملیات در مرحله نخست تامین گاز مورد نیاز نیروگاه های کوچک مقیاسی بوده که در این ناحیه ها در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام افزود: همچنین برای مصارف کوچک نیز پیگیری های لازم برای تامین اعتبار مورد نیاز صورت گرفته تا پس از آن اجرای شبکه توزیع گاز در این بخش آغاز و مصارف خرد نیز از گاز بهره مند شوند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو