به منظور تقدیر از واحد صادراتی؛

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از صادر کننده صنعتی منطقه دیدار کرد

علی اوسط اکبری مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بهمراه معاون اقتصادی و مدیران سازمان از شرکت تولیدی ـ صادراتی زاج آهن که در شهرک صنعتی ناحیه یک منطقه واقع شده، بازدید به عمل آورد.

به گزارش فرینا، این دیدار که در راستای بازدیدهای میدانی مدیرعامل سازمان از شرکت های تولیدی و فعالین اقتصادی مشغول به فعالیت در سطح منطقه صورت گرفت به منظور بررسی مسائل و دغدغه های این واحد تولیدی ـ صادراتی انجام شد که در نهایت دستورات مقتضی به بخش های مختلف سازمان جهت پیگیری امور از نهادهای همکار استانی و کشوری صادر شد.

گفتنی است، ظرف ماه های اخیر محصولات تولیدی خود را که مشتمل بر انواع میخ و مفتول های آهنی است به بازارهای کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و گرجستان صادره نموده است.

نکته جالب توجه اینکه شرکت مزبور به صورت هفتگی محموله های صادراتی خود را به کشورهای مختلف صادر می کند، موضوعی که مورد تقدیر مدیرعامل سازمان قرار گرفت که در واحد تولیدی با فضایی اندک نسبت به شرکت های بزرگ، نتایج بسیار خوبی در زمینه صادرات و درآمدزایی ارزی حاصل شده است.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو