اظهار رضایت ارزیابان یونسکو از رابطه مثبت و تعامل ژئوپارک ارس با انجمن ها و جامعه محلی

مدیر ژئوپارک ارس گفت: ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو از تعامل و همراهی انجمن ها و جامعه محلی با ژئوپارک ارس در اولین روز از برنامه بازدیدهای میدانی اظهار رضایت کردند.

به گزارش فرینا، فاطمه منیری با اعلام این خبر گفت: در اولین روز از برنامه بازدیدهای میدانی ارزیاب شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو از فرآیند آماده سازی ژئوسایت های ژئوپارک ارس، وی از تعامل و همراهی انجمن ها و جامعه محلی با این ژئوپارک اظهار رضایت کرد.
منیری افزود: حضور فعال و پررنگ انجمن های صنایع دستی، همیاران ژئوپارک ارس و فعالیت سازنده جامعه محلی، گزارش اقدامات و فعالیت های انجام یافته برای حفاظت از ژئوسایت ها از موضوعاتی بود که در اولین روز بازدیدها مورد توجه و رضایت این ارزیاب قرار گرفت .
مدیر ژئوپارک ارس در ادامه گفت: بازدید دفتر ژئوپارک ملی و دفتر پژوهش ژئوتوریسم، ویزیتورسنتر موقت و در حال ساخت ارس، کلیسای ثبت جهانی سنت استپانوس، ژئوسایت راک فال، کلیسای چوپان و کاروانسرای خواجه نظر بخشی از برنامه روز نخست ارزیابان یونسکو بود.
وی ادامه داد: ارزیاب بین المللی یونسکو همچنين در ادامه از محل کارگاه تولید صنایع دستی بانوان در جلفا و روستای شجاع، حمام تاریخی جلفا و مرکز اطلاع رسانی گردشگری نیز دیدن کرده و به بررسی شرایط آنها پرداختند.
افتتاح موزه سفال در محل حمام جلفا نیز آخرین بخش از اولین روز برنامه بازدید پروفسور Trantan Van ارزیاب شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو و علیرضا امری کاظمی مشاور ژئوپارک ارس و ارزیاب بین المللی شبکه ژئوپارک های جهانی یونسکو و نائب رئیس کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو در ارس بود.
گفتنی است؛ ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو طی چند روز حضور در ارس و بازدید میدانی و انجام بررسی های مورد نیاز، گزارش های لازم را تهیه می کنند. سپس در شهریورماه در نشست شورایعالی ژئوپارك هاي جهاني يونسكو پرونده ارس بررسی و نتیجه آن مشخص خواهد شد و در صورت تایید، اوایل سال 1402 ثبت جهانی آن تنفیذ می شود.
@aras.geopark
@arasfz.ir

خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو