فیلم | بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مرکز خداآفرین

کلیپ بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مرکز خداآفرین
خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو