وزیر اقتصاد در حاشیه هفتادوسومین جلسه هیات مقررات زدایی خبر داد؛

حذف امتیاز ویژه مدیران دولتی برای عضویت در جامعه حسابداران رسمی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه هفتاد و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و در گفتگو با رسانه ها با اعلام خبر حذف امتیاز ویژه مدیران دولتی در زمینه عضویت در جامعه حسابداران رسمی کشور بدون گذراندن آزمون گفت: مدیران دولتی دارای بیش از ده سال سابقه بدون گذراندن آزمون می‌توانستند حسابدار رسمی شوند و این روال در 14 سال گذشته ادامه داشت که با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات دولت از این به بعد مدیران دولتی نیز مثل سایر متقاضیان باید در آزمون شرکت کنند.

به گزارش فرینا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و در گفت و گو با خبرنگاران رسانه های کشور با اعلام خبر حذف امتیاز ویژه مدیران دولتی در زمینه عضویت در جامعه حسابداران رسمی کشور بدون گذراندن آزمون گفت: این روال در 14 سال گذشته ادامه داشت که با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات دولت از این به بعد مدیران دولتی نیز مثل سایر متقاضیان باید در آزمون شرکت کنند.

خاندوزی در ادامه گفت: یکی از مسائلی که منتقدین مطرح می کردند و به عنوان امتیاز ویژه و یا امضای طلایی در حوزه حسابرسی و حسابداری کشور مطرح بود، این بود که در آیین نامه تعیین صلاحیت حسابرسان رسمی کشور برای مدیران دولتی که ده سال و یا بیشتر سابقه فعالیت در این حوزه داشتند، این اختیار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت تشخیص داده شده بود که این مدیران بتوانند بدون گذراندن آزمون حسابدار رسمی شوند.

وی، با اشاره به اینکه روند در تمام 14 سال گذشته وجود داشت، افزود: وزارت اقتصاد و دولت بر این باور است که خود دولت باید برای رفع امتیازهای ویژه و رانت هایی که در اقتصاد وجود دارد، پیشگام باشد و شفافیت و دسترسی برابر را برای تمام فعالان اقتصادی در نظر بگیرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس، وزارت اقتصاد این پیشنهاد را مطرح کرد که این امتیاز ویژه در آیین نامه دولت حذف شود و مدیران دولتی نیز همانند سایر فعالان اقتصادی برای عضویت در جامعه حسابداران رسمی کشور امتحان داده و قبول شوند.

خاندوزی افزود: این پیشنهاد وزارت اقتصاد از سوی هیئت دولت تایید و تصویب شد و امیدواریم این دسته از اقدامات که نشان دهنده شروع اصلاحات اقتصادی از داخل خود دولت و همچنین اختیارات دستگاه‌های دولتی است تداوم یافته و به حرکت در مسیر شفافیت و مبارزه با تعارض منافع مدیران و رانت هایی که در برخی دستگاه ها به عنوان امضای طلایی وجود دارد، کمک کند.

وی در پایان افزود: این قبیل رفع امتیازات و رانت ها هم به بازگشت اعتماد به جامعه فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد و هم منجر به پایبندی بیشتر به معیارهای واقعی و دقیق شده و از اعمال سلیقه و نفوذ از ناحیه مدیران دولتی نیز پیشگیری می کند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو