با حضور مدیرکل فرآورده‌های آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو صورت گرفت؛

دوره آموزش در راستای پیاده‌سازی تفویض اختیارات غذا و دارو در ارس

کارگاه آموزشی با موضوع ثبت منبع، بررسی و تایید صلاحیت مسئولین فنی، ثبت فراورده، سامانه بررسی مواد اولیه محصولات آرایشی بهداشتی با حضور مدیرکل فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و کارشناسان سازمان، با محوریت چگونگی پیاده‌سازی تفویض اختیارات در سازمان غذا و دارو برگزار شد.‌

به گزارش فرینا، نهایی‌سازی تفویض اختیارات به ارس مشروط به برگزاری دوره‌های آموزشی فوق‌الذکر و معرفی اعضای کمیته فنی و قانونی است که توسط مدیریت غذا و دارو ارس اجرا شده است.

برچسب ها : منطقه آزاد ارس
خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو