روابط قشم و عمان توسعه می یابد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه هیاتی متشکل از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل این مناطق به منظور رایزنی برای افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری به کشور عمان سفر کرد.

به گزارش فرینا، در بین مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد قشم به واسطه موقعیت جغرافیایی یکی از مناسب ترین مبادی برای افزایش مبادلات اقتصادی با عمان به حساب می آید.
در همین راستا در نخستین روز سفر هیات ایرانی نشست های تخصصی با سُنیدی رئیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سلطنت عمان و وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری این کشور برگزار شد.
در سال های گذشته نیز مسئولین و تجار عمانی با سفر به قشم، برای توسعه روابط تجاری با این جزیره ابراز علاقه کرده بودند و تداوم روند ارتقای دیپلماسی اقتصادی و به ثمر رساندن مذاکرات پیشین از دیگر اهداف عادل پیغامی در این سفر است.
بنابراین گزارش، در این سفر سه روزه حجت الله عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد حضور دارند.

خبرنگار منطقه آزاد قشم امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو