با حکم مشاور رییس جمهور | معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی منصوب شد

با حکم مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مصطفی خانزادی» به عنوان «معاون فنی و زیربنایی» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در حکمی «مصطفی خانزادی» را به عنوان «معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.

مشاور رییس جمهور در این حکم آورده است: نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می شوید.

مرتضی بانک در ادامه آورده است: نظارت و هماهنگی امور و ساماندهی طرح ها و پروژه های زیربنایی و نظارت عملیاتی بر حسن اجرای آنها و ارزیابی عملکرد سازمان های مناطق آزاد در قالب شاخص های کمی در جهت تحقق اهداف نقشه راه کلان مناطق آزاد از مهمترین وظایفی است که انجام آن با همکاری، همدلی و تعامل اثربخش با همکاران سازمان های مناطق و با بهره گیری از توانمندی نیروهای دلسوز و کارآمد مورد انتظار است.

امید است با اتکال به خداوند متعال در مسیر تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.

گفتنی است؛ «مصطفی خانزادی» پیش از این «سرپرستی معاونت فنی و زیر بنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» برعهده داشت.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو