صدور 25 مجوز کمیسیون ارزش افزوده در اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها ی سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: در سال جاری 25 مجوز ارزش افزوده صادر شد.

به گزارش فرینا، سید علی موسوی افزود: با توجه به فعالیت بالای واحدهای صنعتی در منطقه آزاد اروند و پیگیری های انجام شده 25 مجوز کمیسیون ارزش افزوده واحدهای صنعتی مستقر در این منطقه صادر شد.

موسوی از منطقه آزاد اروند بعنوان پیشانی صنعت در مناطق آزاد کشور یاد کرد و اظهار داشت: این 25 مجوزهای کمیسیون ارزش افزوده در سال جاری برای واحدهای صنعتی مستقر در منطقه صادر شده است.

او بیان کرد: این تعداد مجوز صادر شده نسبت به سال گذشته که فقط 9 مجوز صادر شده بود رشد قابل توجه ای را نشان می دهد.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند افزود: رشد صدور مجوز در منطقه آزاد اروند و تامین بخشی از نیازمندی های کشور نشان از فعال بودن واحدهای فعال در منطقه آزاد اروند است.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو