انیمیشن فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس
راه اندازی بورس بین الملل
برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
برنامه اقتصاد بدون مرزبا موضوع عملکرد مناطق آزاد | شبکه جهانی جام جم 2
برنامه اقتصاد بدون مرزبا موضوع عملکرد مناطق آزاد | شبکه جهانی جام جم 1
مرتضی بانک | دیدار با مردم شهرستان گنبد
مناطق آزاد و توسعه جوامع روستایی
آیا می دانید شکل گیری مناطق آزاد چه کمکی به توسعه کشور می کند؟
مستند سفر دکتر روحانی به استان گلستان
193 - 204 of 204