سرمقاله

موقعیتی که می تواند از تحریم ها و فشارهای امریکا بکاهد

جغرافیای ایران یک موقعیت بسیار راهبردی در راستای نیل به اهداف ژئوپولیتیک و تسهیل دسترسی به بازارهای جهان برای اعضای اتحادیه محسوب می‌شود در نتیجه توافق‌نامه اتحادیه اوراسیا با ایران یک دستاورد برد ـ برد برای دو طرف به شمار می‌رود.

مناطق آزاد و ظرفیت جهش تولید

به‌طورکلی مناطق آزاد در همه کشورها دارای مشوق‌هایی هستند که می‌توان از جمله آنها به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد. در ایران بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، برای فعالان اقتصادی معافیت مالیاتی ایجاد شد.

مناطق ویژه و توجه به مالیات بر ارزش افزوده

نگاه به تولید و تحقق جهش تولید به‌طور کلی با دو رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرند: 1- ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت 2- نگاه بلند مدت به مقوله مالیات و اخذ مالیات پس از طی شدن دوره معافیت مالیاتی طبیعی است که حیطه معافیت‌های مالیاتی اگر با دایره درآمد‌های مالیاتی برخورد نماید موجب کاهش درآمد‌های دولت خواهد بود در حالی که لزوم توجه به اخذ مالیات و قطع وابستگی به نفت در شرایط کنونی، انکار‌ناپذیر است.

توافق اوراسيا و مناطق آزاد

جهش تولید و کاربرد مدیریت دانش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سال جهش تولید به منزله ادامه رونق تولید با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیادی، درونزایی و برونگرایی، پویایی و پیشروی در اقتصاد منطقه‌ای و بین المللی است، به گونه‌ای که بتواند تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آورد که این مستلزم هدفگذاری برای استفاده از نیازهای بازار در داخلی و ارتباط با فروش و توسعه بازارهای خارجی با تأکید بر مناطق آزاد تجاری است.

رویکرد توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی در سال جهش تولید

امسال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام «جهش تولید» نامگذاری شده است، این مهم در ادامه نامگذاری سال های پیش، برنامه ای بلند مدت و هدفدار بوده که حرکت در این مسیر می‌تواند کشور را به نقطه مطلوب خود نزدیک کند.
51 - 60 of 483

آخرین اخبار آرشیو